נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי דיק, יהודה

דיק, יהודה. "תרומת איברים מגוסס להצלת חיי אדם" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 116-125.
דיק, יהודה. "תרומת איברים מגוסס להצלת חיי אדם" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 48-58.
דיק, יהודה. "תרומת איברים מגוסס להצלת חיי אדם" ספר אסיא ט, עמ' 367-377.