נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בן מאיר, יהושע

בן מאיר, יהושע. "הפריית מבחנה — יחוס עובר הנולד לאם פונדקאית ולאם ביולוגית" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 297-312.
בן מאיר, יהושע. "הפריית מבחנה — יחוס עובר הנולד לאם פונדקאית ולאם ביולוגית" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 25-40.
בן מאיר, יהושע, ובנימין הכהן ווייס. "הורות משפטית והורות גנטית בהלכה; ייחוס הנולד לאשה עקרה לאחר השתלת שחלות" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 80-88.
בן מאיר, יהושע, ואביגדור נבנצל. "מכתבים למערכת – על הפלה מלאכותית" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 146-148.
בן מאיר, יהושע. "עוד על חזרה מפעולות הצלה בשבת" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 182-184.
בן מאיר, יהושע. "חזרה מפעילות הצלה בשבת" חוברת אסיא צז-צח, תשע''ה, עמ' 65-93.
בן מאיר, יהושע. "השתלת עובר – יחוס אמהות לאם הפונדקאית או לאם הביולוגית" שו"ת עמק הלכה אסיא, ב (תשמ"ט), עמ' 141-162.
בן מאיר, יהושע. "הפריית מבחנה – יחוס עובר הנולד לאם פונדקאית ולאם ביולוגית" ספר אסיא ח, עמ' 153-168.
בן מאיר, יהושע. "הורות משפטית והורות גנטית בהלכה" ספר אסיא ח, עמ' 73-81.
בן מאיר, יהושע. "עד כמה חייב אדם לסכן עצמו על מנת להציל אחרים – הערות" ספר אסיא ז, עמ' 10-11.