נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי וייסברג, יוסף דוד

וייסברג, יוסף. "מילה בנוכחות מומים באיבר" ספר אסיא ג, עמ' 388-390.