נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גינזבורג, יוסף שמחה

וולף, דניאל, ואחרים. "מכתבים למערכת: הרב מצגר קביעת רגע המוות; הרב אמוץ כהן – חשש עגינות בתרומת זרע לאחר המוות; הרב דניאל וולף – טומאה רצוצה; הרבי מליובאוויטש על הפריית מבחנה" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 218-222.
גינזבורג, יוסף, ואברהם פבנזר (פעווזנר). "הפריית מבחנה והזרעה מלאכותית – הוראות כ"ק הרבי מליובאוויטש בעניין" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 227-235.
גינזבורג, יוסף. "עוד על חיות מחמד לא טהורות" חוברת אסיא סז-סח, עמ' 205.
גינזבורג, יוסף, ואברהם פבנזר (פעווזנר). "הפריית מבחנה והזרעה מלאכותית – הוראות כ"ק הרבי מליובאוויטש" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 47-55.