נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי קנובל, יצחק

קנובל, יצחק, ומן העיתונות . "איסור עישון בישיבות" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 89.