נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

איסור עישון בישיבות

קנובל, יצחק, ומן העיתונות . "איסור עישון בישיבות" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 89.

לכבוד העורך,

מצורפת כתבה קצרה המביאה את פסק ההלכה של גדולי הדור, שאוסרים באופן מוחלט לעשן לא רק באולם הלימוד אלא בכל תחום המבנים של הישיבה. כל מי שיכול לסייע בהפצת הפסק הזה זכות-הרבים גדולה תלויה בו. "ועיקר הטובה לאחרים הוא לזכותם בתורה ומצוות ולהרחיקם מדרכי היצר. וזה החסד הגדול ביותר בעולם שאפשר לעשות לזולתו"[4].

יצחק קנובל