נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי רוטנברג, ישעיהו

רוטנברג, ישעיהו. "בענין תקנת בתי חולים לגבי טומאת כהנים" שו"ת עמק הלכה אסיא, ב (תשמ"ט), עמ' 234-240.