נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי זיכר, מאיר

וינברגר, יעקב, ומאיר זיכר. "המדור הביבליוגרפי – לקט ביבליוגרפי מתוך ב-1000 ספרי שאלות ותשובות מפרוייקט השו"ת אוניברסיטת בר אילן בנושא הזרעה מלאכותית" ספר אסיא ט, עמ' 389-403.