המדור הביבליוגרפי – לקט ביבליוגרפי מתוך ב-1000 ספרי שאלות ותשובות מפרוייקט השו"ת אוניברסיטת בר אילן בנושא הזרעה מלאכותית

וינברגר, יעקב, ומאיר זיכר. "המדור הביבליוגרפי – לקט ביבליוגרפי מתוך ב-1000 ספרי שאלות ותשובות מפרוייקט השו"ת אוניברסיטת בר אילן בנושא הזרעה מלאכותית" ספר אסיא ט, עמ' 389-403.

המדור הביבליוגרפי

המדור הבבליוגרפי הרב יעקב וינברגר הרב מאיר זיכל פרוייקט השו"ת אוניברסיטת בר אילן   הזרעה מלאכותית

  לקט ביבליוגרפי מתוך ב-1000 ספרי שאלות ותשובות*

פרק ראשון: הזרעה מלאכותית מתורם זר יהודי

א. מקורות האיסור

1. הוצאת זרע לבטלה

2. עריות

3. מעשה תועבה

4. גורמת לשכינה שתסתלק מישראל

5. חשש שמא ישא אחותו מאביו

6. חשש שמא תיפטר האשה מיבום וחליצה

7. חשש גזילת הירושה מיורשי האב

8. חשש לזנות

9. חשש שמא התורם כהן והבן שיולד ישא גרושה ויטמא למתים

10. האיסור הוא גם על הרופא המוציא את הזרע ומזריקו

 ב. מעמדו האישי של הולד

  1. כשרותו

  2. לענין ירושת תורם

3. לענין פטור אשתו של התורם מיבום וחליצה

4. עלייתו לדוכן כשאביו (לא התורם) כהן

5. פדית הבן

6. אם התורם קיים מצות פריה ורביה

7. אם הולד נחשב כבנו של התורם

8. אם קים הבעל מצות פריה ורביה

ג. מעמדה האישי של האשה

1. האם אסורה לבעלה בתקופת ההריון ולאחריה והאם אסורה לכהן?

2. אשה שהתעברה על ידי הזרעה מלאכותית – נישואיה לתורם

3. האם מותרת להנשא כשהיא בהריון או מניקה?

ד. אשה שהוזרעה בלא ידיעת בעלה

1. האיסור לעשות זאת

2. גירושיה וכתובתה

3. חיוב מזונות הולד והוצאות רפואתה

ה. אשה שבעלה הכריחה להזרע באופן מלאכותי

1. גירושיה וכתובתה

ו. אשה המזריעה את עצמה

ז. סירוב הבעל לגדל ילד הנולד מהזרעה מלאכותית

 ח. ערבוב זרע הבעל בזרע אחר

ט. השתלת זרע התורם בגופו של הבעל

י. נאמנות אשה לומר שהתעברה בהזרעה מלאכותית

פרק שני: הזרעה מלאכותית מתורם זר גוי

א. האם יש איסור?

ב. סתם זרע הנתרם הוא של גויים

ג. מעמדו האישי של הולד

1. כשרותו

2. פדיון הבן

פרק שלישי: הזרעה מלאכותית מבעל לאשתו

א. האם יש איסור?

ב. הוצאת זרע לבטלה

ג. מעמדו האישי של הולד

1. אם נחשב כבנו (לענין ירושה, כיבוד אב, יבום וכו')

2. פדיון הבן

3. קיום מצות פריה ורביה

ד. הזרעה בעת נידתה של האשה

1. האם מותר?

2. מעמד הילד הנולד מהזרעה בעת נידתה

ה. הזרעה כאשר כבר קיים מצות פריה ורביה

פרק רביעי: הזרעה מלאכותית לפנויה

א. האם יש איסור?

1. בתורם יהודי

2. בתורם גוי

ב. נישואיה לכהן

פרק חמישי: כללי

א. אשה שהתעברה על ידי הזרעה מלאכותית – נישואיה לאחר

ב. אשה שילדה מהזרעה מלאכותית – טומאת לידה וחיוב קרבן

ג. מצות יבום בהזרעה מלאכותית

פרק ששי: תינוק מבחנה

פרק שביעי: דילול עוברים (ערכים 4-2 נוספו ע"י עורך אסיא)

פרק שמיני: השתלת ביצית או רחם מאשה אחת לחברתה

  1. האם מותר לעשות זאת מאם לבתה?

2. מי נחשבת האם?

3. דין הבן לענין בכור

ב י ב ל י ו ג ר א פ י ה

 

אגרות  משה – רבי משה פיינשטיין, ניו-יורק (תרנ"ה-תשמ"ו)

אהל משה – רבי משה יונה הלוי צוויג, ירושלים (תרס"ט-תשכ"ג)

אמרי המז"ג – רבי מאיר זאב גאלדבערגער, ניו-יורק (נפ' תש"מ)

בית אבי – רבי יצחק אייזיק ליעבעס, ניו-יורק

בנין אב – רבי אליהו בקשי-דורון, חיפה

בר לואי – רבי משולם יששכר הלוי הורוויץ, סטאניסלאב (תקס"ו-תרמ"ח)

דברי יואל – רבי יואל טייטלבוים, ירושלים (נפ' תשל"ט)

דברי מלכיאל – רבי מלכיאל צבי הלוי, לאמזא (נפ' תר"ע)

דרך אמונה – רבי שמואל ביבאס, ירושלים

הלל אומר – רבי הלל פוסק, תל-אביב (תרמ"א-תשי"ג)

הרב"ז – רבי בצלאל זאב שפרן, רומניה (תרכ"ד-תר"צ)

ויצבר יסף – רבי יוסף הכהן שוורץ, גרוסוורדין (תרל"ה-תש"ד)

זכרת משה – רבי משה יהודה יעקובוביץ, ניו-יורק (תר"נ-תש"י)

זקן אהרן – רבי אהרן וולקין, פינסק (תרכ"ה-תש"ב)

חכם צבי – רבי צבי הירש אשכנזי, גרמניה; פולין (ת"כ-תע"ח)

חלקת  יעקב –  רבי מרדכי יעקב ברייש, שוויץ

יביע אומר – רבי עובדיה יוסף, ירושלים

ישיב משה – רבי משה טורצקי, לונדון

ישכיל עבדי – רבי עובדיה הדאיה, ירושלים (תר"נ-תשכ"ט)

מהרש"ם – רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון, גליציה (תקצ"ה-תרע"א)

מים חים – רבי חיים דוד הלוי, תל-אביב

מנחת יצחק – רבי יצחק יעקב וויס, ירושלים (תרס"ב-תשמ"ט)

מערכי לב – רבי יהודה לייב צירלסון, סראביא (תר"כ-תש"א).

משנה הלכות – רבי מנשה קליין, ניו-יורק

משפטי עוזיאל – רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, ירושלים (תר"מ-תשי"ג)

משפטים ישרים – רבי רפאל ברדוגו, מרוקו (תק"ז-תקפ"ד)

נשמת אברהם – הרב פרופ' אברהם-סופר אברהם, ירושלים

סתרי ומגני – רבי סיני שיפר, קרלסרוה (תרי"ג -תרפ"ד)

עזרת נשים – רבי מאיר מאירי, לונדון

עמק הלכה – רבי יהושע בוימל, ניו-יורק (תר"מ-תש"ח)

פסקי עוזיאל – ראה "משפטי עוזיאל"

צור יעקב – רבי אברהם יעקב הלוי הורוויץ, פרוביזנא (תרכ"ד-תש"ב)

ציץ אליעזר – רבי אליעזר יהודה וולדינברג, ירושלים

צפנת פענח – רבי יוסף ראזין, דווינסק (תרי"ח-תרצ"ו)

קול צופיך – רבי יהודה גרשוני, ירושלים

רבי עזריאל – רבי עזריאל הילדסהיימר, גרמניה (תק"פ-תרנ"ט)

שאילת יעבץ – רבי יעקב עמדין, גרמניה (תנ"ז-תקל"ו)

שבט הלוי – רבי שמואל הלוי ואזנר, בני-ברק

שיח כהן – רבי אליעזר כהן, ישראל

שערי הלכה – רבי זאב דוד סלונים, ירושלים

שרידי אש – רבי יחיאל יעקב וינברג, שוויץ (תרמ"ה-תשכ"ו)

תורה לשמה – רבי יוסף חיים אל-חכם, עיראק (תקצ"ה-תרס"ט)

תפארת צבי – רבי נחום צבי קארנמאהל, ניו-יורק

תשב"ץ – רבי שמעון צמח דוראן, אלג'יר (קכ"א-ר"ד)

תשובה שלמה – רבי חיים פישל עפשטיין, ארצות הברית (תרל"ד-תש"ב)

תשובות והנהגות – רבי משה שטרנבוך, יוהנסבורג

 

 

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.