נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בלייכר, מיכאל

בלייכר, מיכאל. "הפריית מבחנה – לענין דין ״הלך אחר הפגום״ (השלכות לטיהור זרעם של ממזרים)" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 68-72.
בלייכר, מיכאל. "הפריית מבחנה – לעניין דין "הלך אחרי הפגום"" ספר אסיא ח, עמ' 169-176.