נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי סליי, מנחם

סליי, מנחם. "הפרישה מעבודה כחובת גיל במקורות היהדות" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 25-45.
סליי, מנחם. "המזיק לעובר — סיכון העובר ע״י עישון" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 101-108.
סליי, מנחם. "המזיק לעובר – סיכון העובר ע"י עישון" ספר אסיא ח, עמ' 359-365.
סליי, מנחם. "פרישה מעבודה כחובת גיל" ספר אסיא ו, עמ' 151-171.