נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אליהו, מרדכי

אליהו, מרדכי, ואחרים. "תוספת: גדולי הרבנים על הרדמה במילה" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 360-365.
אליהו, מרדכי, ואחרים. "שו"ת בענין החלטת מועצת הרבנות על השתלת לב מיום א' מרחשון תשמ"ז" קביעת רגע המוות, עמ' .
אליהו, מרדכי. "רחם כפול (רחם דידלפי) לגבי דיני נידה" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 72.
אפרתי, יוסף, ואחרים. "הרדמה במילה – שו"ת" ספר אסיא יא, עמ' 119-126.
אפרתי, יוסף, ואחרים. "הרדמה במילה – שו"ת" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 119-126.