נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי דייטש, מתתיהו

דייטש, מתתיהו, ואחרים. "מכתבים למערכת – עישון; המאבד עצמו לדעת; ניתוחי מתים; מצוות פרו ורבו" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 89-93.
דייטש, מתתיהו. "בדיקה גניקולוגית בהלכה" שו"ת עמק הלכה אסיא, א (תשמ"ו), עמ' 221-256.
דייטש, מתתיהו. "חיוב מיתה בידי שמיים למאבד עצמו לדעת" ספר אסיא ח, עמ' 267-370.