נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי יוסף, עובדיה

יוסף, עובדיה. "בעניין הרדמה בשעת מילה" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 14.
שטינברג, אברהם, ועובדיה יוסף. "חוק מוות מוחי-נשימתי – דעת הגר"ע יוסף" קביעת רגע המוות, עמ' .
יוסף, עובדיה. "הפסקת ההריון לאור ההלכה" חוברת אסיא ט, תשל"ד, עמ' 13-28.
יוסף, עובדיה, ושלמה גורן. "טלפון בשבת לרופאים – שו"ת" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 37-39.
אלישיב, יוסף, ואחרים. "דם טבורי – נספחים: התוויות לאיסוף וחוו"ד רבניות" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 22-24.
יוסף, עובדיה. "נשמת אברהם / הערותיו של הרב עובדיה יוסף" נשמת אברהם – הערות, עמ' א.
יוסף, עובדיה. "הפסקת ההריון לאור ההלכה" ספר אסיא א, עמ' 78-94.