נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי כהנא, קלמן

כהנא, קלמן. "ניתוחי מתים בהלכה – סקירה ביבליוגרפית" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 54-89.
כהנא, קלמן. "מכתבים למערכת- ניתוחי מתים בשיטת הבן איש חי" חוברת אסיא מ, תשמ"ה, עמ' 72-73.
כהנא, קלמן. "על שיטת ה"בן יהוידע"" ספר אסיא ו, עמ' 339.
כהנא, קלמן. "ניתוחי מתים – סקירה ביבליוגרפית" ספר אסיא ו, עמ' 303-338.