ניתוחי מתים – סקירה ביבליוגרפית

כהנא, קלמן. "ניתוחי מתים – סקירה ביבליוגרפית" ספר אסיא ו, עמ' 303-338.

ניתוחי מתים – סקירה ביבליוגרפית

הרב קלמן כהנא

ניתוחי מתים בהלכה

סקירה ביבליוגרפית

רשימת התשובות

מ פ ת ח ו ת

א. מפתח הספרים

ב. מפתח המשיבים **

 

אבא שאול, בנציון                           סט

אברהם, אברהם-סופר                       פב8, פט13, צט3

אדלר, נתן                                       פב1

אויארבך, דוד צבי                            יד

אויארבך, צבי בנימין                       ה

אויערבך, שלמה זלמן                       פב8

אונא, יצחק                                     עג

אונטרמן, איסר יהודה                       נ19,9- 22, נז, סא1, סז9, פט1

אופנהיים, בר                                  ג8

אטלינגר, יעקב                                ג12,10,7,3,1, ד

איזנשטין, יהודה דוד                         יב

איזראליט, יהודה יהושע פאליק          יד

אלבום, צבי שמעון                           י

אסטריכר, משה דוד                          נט

אפל, יוסף יהושע                             פה7

אפלבום, דוד                                   קח

אפשטין, אהרן                                 ל

ארגיאטי, יעקב                                מא

אריאלי יצחק                                   סז5, עז, פט7, צח

ארינברג, יהושע מנחם                      נ15- 18

ארנטרוי, חנוך הכהן                         צב

ארק, אהרן יהודה                             מג4

 

באבד, דוד מנחם מאניש                    כז

בארי, ישראל                                   עא3

בוימל, יהושע                                  לב, סז14

בורשטין, דב                                   נ10 -13

בלום, בן ציון                                  טו6

בלידשטין, יעקב                              עא5

בליך, יהודה דוד                              מג7, סא6, צה

בליך, שמואל                                   יד

במברגר, יעקב קאפיל הלוי                ג6-4,9, פב7

במברגר, שמחה הלוי                        כו

ביסטריצקי, לוי                                סז15 ,16

ברייש, מרדכי יעקב                          נב

ברקוביץ, אליעזר                             עד2

 

גולנסקי, חיים דובער                                    פב6-4

גולדברג, יהודה אליקים                    יא12,10-7,5- 16

גורן, שלמה                                     פז, צה, קה

גינצבורג, נחום ברוך                                    כח*

גיפטר, מרדכי                                  סז4

גליקמן, יצחק                                  סז3

גפן, יהודה                                      נ14

גרויברט, יהודה ליב                          טז2, כא

גרוניס, אשר                                    מז

גרוס, דוד                                       סה

גרוסברג, חנוך זונדל                                    סז12,7

גרינבלט, אפרים                               סז5

גרינוולד, יקותיאל יהודה                   מ, מה, מח

גרינפלד, שמעון                               טו5,3,1, ע

גרשוני, יהודה                                 סא 5-3, סט5-4, קד

 

דומב, צבי                                       נ13-11

דייטש, אליעזר                                 ט, כב

דינר, אליעזר                                   מו

 

הדאיה, עובדיה                    נד1, סו

הופמן, דוד צבי                   יח

הורוביץ, דוד הלוי                לא

הורוביץ, נתן נטע                 יא6

היילפרין, שלמה                   צט

היבנר, שמואל                     עא

הימן, אהרן             יד

הירשנזון, חיים                    יד, טז3 – 5

הכהן, משה ליב                   ג11

הלוי, חיים דוד                     פט14, צט4, קב

הנשקה, דוד                        פב6

הרצוג, יצחק אייזיק הלוי                   נו – 8, פב1

 

ווזנר, שמואל                      צד

וידנפלד, דב בריש                לז

וייס, יצחק יעקב                  פה3, פט12,9, צא

וינברג, יחיאל יעקב              עב, פט5

וינברגר, שמואל לוי              טו4

וינקלר, מרדכי                     טו5,2, כ

וכטפוגל, יצחק                    סז4

ולדינברג, אליעזר יהודה                    מג1 ,8, נה

ולנר, משה דב                                 נד13,2

ולץ, ישראל             סה

וסרמן, משה שמשון             סג

חיים יוסף  קי

 

טוקצינסקי, יחיאל מיכל         מט, פח

טיטלבוים, חיים צבי  לט

טכורש, כ.פ.            סז13, פא1, פד

טשרניאק, שלום שכנא          נא

 

יודלביץ, שמואל אהרן          נ10- 15

יודלוביץ, אברהם אהרן         יג

יוסף, י.      סט

יוסף, עובדיה          סט, קח

יעקובוביץ, ישראל   צח

ישראלי, שאול         נד2, עט, קה

 

כהן, מנחם  נ14

כהנא, מנחם            נ13

כשר, מנחם מ.         סז9, פט1

 

לוי, יעקב    סז12,11,8, פב5-3, פט6,4,2

לוין, יהודה ליב        יא4

לוין, יששכר הלוי     נד2

לוין, שלמה יצחק     מג1 , 5

ליבס, יצחק אייזיק    סז10 , צ

ליטר, נתן נטע         לד, עה

לנדא, יחזקאל          א

 

מאיר, ד.     פט5

מרגליות, יחיאל מיכל            נ13

מרגליות, ראובן       יח

מרגלית, דוד            פט3

 

נוימן, יעקב עד1

 

סופר, חיים זוסמן     ו

סופר, משה ב

סלונים, זאב דב       פו

סליי, מנחם  ק, קד

 

עובדיה, ישועה שמעון חיים   נג

עוזיאל, בנציון מאיר חי         טז7,6,4, לג, סט11- 12, קא

עזרן, יודא אריה       פה1

פולק, מנחם                       מג3

פוסק, הלל              מב, נו

פורשלגר, מיכאל אליעזר                   פג

פינשטין, משה                     מג6, סז6, סח, צא, קג

פירר, בנציון                       סז3

פישר, שלמה                       סז1

פרידמן, נתן צבי                  סב, פט5

פרייל, אלעזר מאיר               יא7,6,2,1, טו9,8,1

פרייליך, יצחק                     סא7

פרייס, אברהם אהרן             ס

פרנק, צבי פסח                    עו

 

צוויג, יוסף הלוי                  כט

 

קוק, אברהם יצחק הכהן                    מד

קלין, זאב צבי הכהן             לח

קלפהולץ, ישראל                 עח

קלצקין, אליהו                     ח

קניגסברג, מרדכי                 עא4

קסטנברג, יחיאל הלוי                       כח

קראוס, גבריאל                    פב2

קראוס, משה אליעזר                        צז

קרליץ, אברהם ישעי'                        לה

 

ראט, משולם                       נח

רבינוביץ, ברוך י.י.               פט3

רבינוביץ, גדלי' אהרן                       עא4

רגנבשברג, חיים דוד             מג2, עא2, פ, קח

רובינשטיין, שמואל תנחום     עז

רוול, דב                 יא11,5,3

רוזין, יוסף              לב

ריזיקוב, מנחם הכהן             לו

רייז, שניאור זושא                פה2

רקובסקי יעקב                     קה

רקובר, ז.                פט16

 

שטינברג, אברהם                 סז14, צט3

שטינברג, מאיר                    סד, סז2, פט6

שטינברג, משה                    פט15, צט4

שיק, משה             ג6,2, ז

שכטר, שמריה                     סז4

שניאור, אפרים                                יד

שניאורסון, מנחם מנדל         סז15, צג

שפירא, דוד שלמה                           סא2

שפירא, חיים אלעזר                          כד, כה

שפירא, יהודה מאיר                          טז

 

** השמות נכתבו כפי הכתיב המקובל בארץ.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.