נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ישראלי, שאול

ישראלי, שאול. "בענין הפלה מלאכותית" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 38-39.
ישראלי, שאול. "בהיתר השתלת לב כיום – היסודות להחלטת הרבנות הראשית" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 95-104.
ישראלי, שאול. "תרומת איברים מן המת – הסכמת הנפטר ומעמד המשפחה" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 105-107.
ישראלי, שאול. "Organ Transplants: Responsa" JME BOOK I, עמ' 384-391.
ישראלי, שאול. "Organ Transplantation – Responsa" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 35-38.
ישראלי, שאול. "תשובות הלכתיות בנושא השתלת איברים" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 195-202.
ישראלי, שאול. "שאלות הלכתיות בנושא השתלת איברים" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 194.
ישראלי, שאול, ויואל פרידמן. "הכלאה גנטית של מינים שונים – שו"ת" ספר אסיא י, עמ' 191-192.
ישראלי, שאול. "תרומת איברים מן המת – הסכמת הנפטר ומעמד המשפחה" ספר אסיא ט, עמ' 378-380.
ישראלי, שאול. "תרומת איברים מאדם חי" ספר אסיא ט, עמ' 350-353.