נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי כהן, שאר ישוב

כהן, שאר ישוב. "הזקנה ביהדות" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 13-24.
מצגר, יונה, ואחרים. "פרוטוקול מס' 7 מישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום ג' ד' תשרי תש"ע [22.9.09]" קביעת רגע המוות, עמ' .
כהן, שאר ישוב. "הזקנה ביהדות" ספר אסיא ו, עמ' 79-90.