נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גורן, שלמה

גורן, שלמה, ואליעזר וולדנברג. "דין ברכת הגומל למי שתרם איבר מגופו; הגדרת המוות בהלכה" חוברת אסיא טז, תשל"ז, עמ' 17.
יוסף, עובדיה, ושלמה גורן. "טלפון בשבת לרופאים – שו"ת" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 37-39.
גורן, שלמה. "שביתת הרופאים לאור ההלכה" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 32-45.
גורן, שלמה. "האם מותר לכהן ללמוד רפואה? האם רשאי כהן ללמוד רפואה ולנתח גויות בחו"ל?" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 157-178.
גורן, שלמה. "תרומת איברים להצלת חיים" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 96-97.
גורן, שלמה. "תרומת איברים להצלת חיים" חוברת אסיא סה-סו, עמ' 5-6.
גורן, שלמה. "שביתת הרופאים בהלכה" ספר אסיא ה, עמ' 41-54.