נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי היילפרין מביאליסטק, שלמה

היילפרין מביאליסטק, שלמה, ואברהם שטינברג. ""ספר הרופאים" מאת הרב שלמה היילפרין ז״ל" חוברת אסיא כב, תשל"ט, עמ' 32-54.
היילפרין מביאליסטק, שלמה. "ספר הרופאים" ספר אסיא ב, עמ' 58-81.