נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי הלוי וואזנר, שמואל

אליהו, מרדכי, ואחרים. "תוספת: גדולי הרבנים על הרדמה במילה" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 360-365.
הלוי וואזנר, שמואל. "על השתלת לב" קביעת רגע המוות, תשס"ז, עמ' 217-219.
אויערבאך, שלמה, ואחרים. "הזזת גוסס בחדר מיון – שו״ת" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 43-45.
הלוי וואזנר, שמואל. "על השתלת לב (איסור)" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 92-94.
הלוי וואזנר, שמואל. "חולים ביום הכיפורים – קווים כלליים לענין הצום עפ"י הוראות מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל בתוספת הערות מכתב ידו" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 5-11.
אלישיב, יוסף, ואחרים. "דם טבורי – נספחים: התוויות לאיסוף וחוו"ד רבניות" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 22-24.
בוימל, יוסף, ואחרים. "בעניין עישון סיגריות בבית הכנסת ובבית המדרש – פסקי הלכה" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 79-85.
אלישיב, יוסף, ואחרים. "טיפול בחולה סופני הנוטה למות" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 208.
אפרתי, יוסף, ואחרים. "הרדמה במילה – שו"ת" ספר אסיא יא, עמ' 119-126.
אפרתי, יוסף, ואחרים. "הרדמה במילה – שו"ת" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 119-126.