נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ריינגולד, יעקב

ריינגולד, יעקב. "Geriatric Care: Ethical and Practical Considerations" JME BOOK II, 2005, עמ' 380-384.
ריינגולד, יעקב. "Geriatric Care: Ethicsl and Practical Considerations" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 61.
ריינגולד, יעקב. "טיפול גריאטרי – היבטים אתיים" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 290-293.