נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי מן הספרות הרפואית

, מן הספרות הרפואית. "אתיקה ומדעי החיים" חוברת אסיא יג, תשל"ו, עמ' 36.
, מן הספרות הרפואית. "מהי אתיקה רפואית?" חוברת אסיא יג, תשל"ו, עמ' 35.
, מן העיתונות, ומן הספרות הרפואית . "ירידה בשיעור העישון; עישון ותוחלת חיים" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 87.
, מן הספרות הרפואית. "עישון ותוחלת חיים" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 57.