נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי מי עמי, נעמי

מי עמי, נעמי. "Sperm Donation in Israel" JME BOOK III, 2011, עמ' 258-274.
מי עמי, נעמי. "תרומת זרע בישראל – מסמך רקע" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 200-216.
מי עמי, נעמי. "תרומת זרע בישראל" חוברת אסיא עז-עח, עמ' 14.