נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי דרורי, משה

גליק, שמעון, ומשה דרורי. "מכתבים למערכת: המתת חסד; ווידוי; מסירת מידע רפואי לחולה" חוברת אסיא כ, תשל"ח, עמ' 31-33.
דרורי, משה. "תכפול האדם – היבטים הלכתיים ומשפטיים" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 17-28.
דרורי, משה. "בעיה לדיון: תכפול האדם – היבטים הלכתיים ומשפטיים" ספר אסיא ב, עמ' 105-116.