נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי האוזנר, עמוס

האוזנר, עמוס. "אחריות משפטית למותם של קורבנות העישון — סוחרי סיגריות נתבעים ליתן את הדין" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 44-61.
האוזנר, עמוס. "אחריות משפטית למותם של קורבנות העישון" ספר אסיא ח, עמ' 336-353.