נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ליבזון, פנחס

ליבזון, פנחס. ""פסק הלכה" רפואי במשקפי "המולדת הסובייטית"" חוברת אסיא לד, תשמ"ג, עמ' 20-22.
ליבזון, פנחס. "פסק הלכה רפואי במשקפיים של המולדת הסובייטית" ספר אסיא ו, עמ' 287-289.