פסק הלכה רפואי במשקפיים של המולדת הסובייטית

ליבזון, פנחס. "פסק הלכה רפואי במשקפיים של המולדת הסובייטית" ספר אסיא ו, עמ' 287-289.

פסק הלכה רפואי במשקפיים של המולדת הסובייטית

פנחס ליבזון

 

"פסק הלכה" רפואי במשקפים של ה"מולדת הסובייטית" *

ב. להלן ה"מכתב" במקורו האידי 2 ותרגומו לעברית 3 .  

ג. הרקע למכתב "ההלכתי".

ד. ההשתלשלות לאחר הפרסום

ה. סיכום    

לאור מקום הדפסתו, צורת פרסומו, מטרתו והעדר רקע קונקרטי, יש להתייחס בחשדנות רבה ל"מכתב" זה. סירוב של המערכת למסור ולו רק את כתובתו של בעל הרשימה אך מוכיחה מגמה זה. כך שמבחינה מדעית או הלכתית אין, כנראה, תועלת כלשהי למעיינים ב"מקור" מסוג זה.

 

* שמו של הבטאון הרוסי "סאוועטיס היימלאנד" בתרגום עברי.

1 ח. ד. הלוי, עשה לך רב, חלק ג', תשל"ט, עמ' קנט-קס.

2 סאוועטיס היימלאנד, מרץ 1978, עמ' 111. מופיע בתוך רשימתו של ארן זייטשיק "די צערשטערטע הייליקייט".

3 תודתי נתונה לגב' יפה אלון על עזרתה בתרגום הקטעים לעברית.

4 בקורת מפורטת ראה : ש אברמוביץ, כתב-העת הסובייטי החדש באידיש, מולד כ, תשכ"ב, עמ' 17-11.

5 כדוגמא נסתפק בקטע אחד מיני רבים המדבר בעד עצמו :

איצטער אבער, רויקערהייט, האב איך אוורכגעלייענט רעם גאנצן טעקסט. ציישן אנדערס האב איך פאר זיך דערזען דעה "ראדונערס" הויפט-ארגומעגט :

"קוים גייסטו לערנען דאקטאריע און וועסט דאך דערנאכדעם, אימירצעשעם, גטן היילן ייון." מעגסטו"…

וער משיקער אדגומענט האט ,איצטער אויסגעוען אין מהנע אויגן ונילד אוי מיטלאלטעריש. "תעסט גין 'היילן ידן, דעריבער מעגסטו"…

– יי ענג :יי ;דאלעדאמעסדיק איז דיין וועלט, מיין טייערער און הפליק-געיעזענער רעבע !: – האב אנך .אויסגערופן. – ווי ומאל דיין קוק, חי באגרענעצט דיין גייסט ! 'די וועלט איז .פאר דיר געגוען דיין שטעטל, און די יידן – די גאנצע מענטשהייט… כ'מוז אבער :צוגעבן, 'אז .מיר פערזענלעך איז אדהייעם ליב דעם "ראדונערס" פאשטעס, זין נאיווע פרומקעט. :בא .מיר איז פארבליבן צו אים א געפיל פון אכטונג אנשטאס הייליקייט, אפשיי .אגשטאט פארגעטערונג…

(תרגום :

עתה בנחת קראתי את הטקסט כולו ובין היתר שמתי לב לטענתו העיקרית של ה"ראדונר" :

"כך גם אתה על סף לימודי הרפואה, שלאחריה אי"ה תעסוק בריפוי יהודים …מותר לך". טענה זו נראתה עתה בעיני פרועה וכאילו מימי-הבינים. "בריפוי יהודים מותר לך".

כמה צר ומוגבל לד' אמות הינו עולמך, רבי היקר והקדוש לשעבר – קראתי. "כמה צרה ראייתך, כמה מוגבלת רוחך. העולם כולו היה עבורך העיירה, והיהודים האנושות כולה.

צריך אני להודות אמנם שעלי אישית חביבה עד היום פשטותו של ה"ראדונר" ואמונתו הנאיבית. אך נשאר לי לגביו רגש של הערכה במקום קדושה, דחיה במקום הערצה").

ולעומתו הרופא הסובייטי מתואר במאמר כבעל מוסר עליון והומניסט רחב-אופקים. בעל הזכרונות מרבה להביע במאמר יחס של זלזול ולגלוג לעולם התורה ולשיטת לימודה, כך שלמעשה אין כאן מקום לנאמנות הלכתית תורנית.

6 הצופה ו' תמוז תשל"ח.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.