נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי רוזין, א

רוזין, א. "מבוא לבעיות הזיקנה בהלכה" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 9-11.
רוזין, א. "The Terminally Ill" JME BOOK II, 2005, עמ' 319-320.
רוזין, א. "פתיחת המושב של בעיות סביב המוות" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 273-274.
רוזין, א. "מבוא לבעיות הזקנה בהלכה" ספר אסיא ו, עמ' 75-77.