נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי פיין, בנימין

פיין, בנימין. "האבולוציה של החיים" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 33-59.
פיין, בנימין. "האבולוציה של החיים" חוברת אסיא עז-עח, עמ' 9.