נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

האבולוציה של החיים

פיין, בנימין. "האבולוציה של החיים" חוברת אסיא עז-עח, עמ' 9.

האבולוציה של החיים

2 . המנגנון הבסיסי של הברירה הטבעית 8. התפתחות מתבראה, מתגלה ביבליוגרפיה

הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק: איש ההלכה – גלוי ונסתר, ההסתדרות הציונות הדתית, ירושלים תשנ"ב

הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק: איש אמונה, מוסד הרב קוק, ירושלים תשנ"ב

הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק: האדם ועולמו, ספריית אליינר, ירשלים תשנ"ח

בנימין פיין: יש מאין, ראובן מס בע"מ,  ירושלים תשס"ד

Bell J.S.: Speakable and unspeakable in quantum mechanics, Cambridge University Press, 1993

Challenge: Torah Views on Science and its Problems, ed. by Aryeh Carmell & Cyril Domb, Feldheim, 1978

Darwin C.: The Origin of Species, London, 1859; Bantam Classics, 1999

Eccles J. C.: Facing Reality, Springer Verlag, 1970

Fain B.: Irreversibilities in Quantum Mechanics, Chapter VI. Quantum Measurement and Irreversibility, Kluwer Publish., 2000

Gould   S. J.: Wonderful Life, Penguin Books, 1989

Hardy A.: The Living Stream, Collins, London, 1965

Kant I.: Critique of Practical Reason, Chicago, 1949

Kant I.: Critique of Pure Reason, London, 1923

Kant I.: Prolegomena to Any Future Metaphysics, New York, 1950

Mayr E.: One Long Argument: Charles Darwin and the Genesis of Modern Evolutionary Thought, Harvard University Press, 1993

Monod J.: Chance and Necessity, Penguin Books, 1997

Popper K.R.: The Logic of Scientific Discovery, Routledge, 1992, The Open Society and Its Enemies, Routledge, 1999

Vol. I: The Spell of Plato

Vol. II: The High Tide of Prophesy: Hegel, Marx, and the Aftermath

The Poverty of Historicism, Routledge, 1999

Knowledge and the Body-Mind Problem, Routledge, 2000

Conjectures and Refutations, Routledge, 2000

The Open Universe, Routledge, 1995

Objective Knowledge, Clarendon Press, 1981

Realism and the Aim of Science, Routledge, 1994

The Self and Its Brain (with John C. Eccles), Routledge, 1995

Quantum Theory and the Schism in Physics, Routledge, 1995

Unended Quest, Routledge, 1993

Schrödinger E.: What Is Life? Cambridge, 1948

Simpson G. G.: The Meaning of Evolution, New American Library, 1951

Thorpe W. H.: Biology, Psychology and Belief, Cambridge, 1961

Thorpe W. H.: Free Will, Routledge and Kegan Paul, 1980

Thorpe W. H.: Purpose in a World of Chance, Oxford, 1978

 


*    ראה:

1. אברהם שטינברג, אנציקלופדיה הלכתית-רפואית, כרך ב', תורת הבריאה ותיאורית ההתפתחות (נספח לערך השתנות הטבעים), עמ' 282-304, 1991, ובמקורות המובאים שם.

2. מ' הלפרין, חוקי אבולוציה ויהדות, אסיא סז-סח (יז, ג-ד) עמ' 42-50, 2001, ובמקורות המובאים שם.

3. פרק הביבליוגרפיה, להלן עמ' 63-64.                                                              — העורך.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.