נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי פרימר, דב

פרימר, דב. "קביעת אבהות על ידי בדיקת סוגי דם (במערכת ABO) במשפט הישראלי ובמשפט העברי" חוברת אסיא לה, 38-61, עמ' 38-61.
פרימר, דב, ויצחק שיף. "מכתבים למערכת – בדיקת אבהות; מדידה בשבת" חוברת אסיא לז, תשד"מ, עמ' 83-86.
פרימר, דב. "היחס למוות בהגות ובהלכה" חוברת אסיא קא-קב, תשע"ו, עמ' 129-165.
פרימר, דב. "מעוברות ומניקות בצום ט' באב ויום הכיפורים – הוראות הלכתיות של פוסקי דורנו" חוברת אסיא צז-צח, תשע''ה, עמ' 5-10.
פרימר, דב. "Establishing Paternity by Means of Blood Type Testing in Jewish Law and Israeli Legislation" JME BOOK I, עמ' 240-276.
פרימר, דב. "קביעת אבהות ע"י בדיקת סוג דם (A,B,O) במשפט הישראלי ובמשפט העברי" ספר אסיא ה, עמ' 185-209.