נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי לוי, יהודה

לוי, יהודה. "מהו קורדייקוס?" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 44-45.
לוי, יהודה. "משל משלו חכמים באשה – מבנה איברי ההולדה ע"פ התלמוד לפי פירוש רש"י" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 341-348.
לוי, יהודה. "משל משלו חכמים באשה" חוברת אסיא סג-סד, עמ' 169-214.
לוי, יהודה. "מהו קורדייקוס?" ספר אסיא ו, עמ' 59-60.