נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי רון-וכסלר, מנחם

רון-וכסלר, מנחם. "שימור עור המת לטיפול בחולי כויה" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 14-16.
רון-וכסלר, מנחם. "בעיה לדיון: שמור עור המת לטיפול בחולי כוויה" ספר אסיא ד, עמ' 246-248.