נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי דיוויס, עלי

נבנצל, אביגדור, ואחרים. "מכתבים למערכת – סיוע בהפלה מלאכותית; איידס בספר תהילים?; בן שמונה – תיקון בציטוט; צניעות ופסיכותרפיה" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 169-174.
דיוויס, עלי. "תאור מפליא של חולה איידס (?) בספר תהילים" ספר אסיא ז, עמ' 92-93.