נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תאור מפליא של חולה איידס (?) בספר תהילים

דיוויס, עלי. "תאור מפליא של חולה איידס (?) בספר תהילים" ספר אסיא ז, עמ' 92-93.

תאור מפליא של חולה איידס (?) בספר תהילים

פרופ' עלי דיוויס

תיאור מפליא של חולה איידס בספר תהילים ?

איידס בספר תהילים ?

 

לכבוד העורך,

 

אני מודה לך עבור התדפיסים של "אסיא" עם התוכן המאלף והעמוד על "תיאור מפליא של חולי איידס בספר תהלים?". *

הטיפול בבעיה הוא יפה, אבל תרשה לי להעיר שלמרות שהתיאור במזמור ל"ח הוא התיאור ההולם ביותר שאני מכיר עבור איידס קליני, הרי התמונה אינה ספציפית ויכולה להתאים גם לכמה מחלות סיסטמיות קשות כגון : לפרה ("צרעת"), מחלות גרנולומטיות מסויימות כמו גרנולומה אינגווינלי, עגבת, פיאמיה, ספטיסמיה, שחפת נפוצה, סכרת עם סיבוכים מרובים, זאבת אדמנתית נפוצה, פוליארתריטיס נודוזה, וסקוליטיס נפוצה ומחלות פטרייתיות נפוצות.

 

מי שקורא את המאמר בקפדנות ירגיש בזאת אבל מי שלא מתעמק יכול לחשוב שאני מקבל את הציטוט מספר תהלים כספציפי.

בכבוד רב

פרופ' עלי דיוויס

ביה"ח "הדסה", עין כרם

 

* אסיא מ"ז-מ"ח. כסלו תש"ן

 

 

 

 

 

 

 

(מקור: אסיא מט-נ (יג, א-ב), תמוז תש"ן, עמ' 172-171)