נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי גליק, שמעון

שטינברג, אברהם, ואחרים. "חולה ביום הכפורים" חוברת אסיא יז, תשל"ז, עמ' 22-24.
גליק, שמעון, ומשה דרורי. "מכתבים למערכת: המתת חסד; ווידוי; מסירת מידע רפואי לחולה" חוברת אסיא כ, תשל"ח, עמ' 31-33.
גליק, שמעון. "הרופא היהודי מי הוא ואיזהו?" חוברת אסיא לה, תשמ"ג, עמ' 5-9.
גליק, שמעון. "דיווח אמת לחולה" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ח, עמ' 8-15.
אויערבאך, שלמה, ושמעון גליק. "שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים – שו"ת" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 3-8.