נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ליפשיץ, צבי הירש

ליפשיץ, צבי. "הרופאים – דמותו של רופא אירופאי במחצית הראשונה של המאה הי"ט" ספר אסיא ה, עמ' 17.