נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי קסירר, שלמה

קסירר, שלמה, ואחרים. "מכתבים למערכת: נסיעת רופא לתורנות מחוץ לתחום שבת; מוות מוחי; שתיית נשים מיניקות ביום הכיפורים; עצם הלוז" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 118-126.
קסירר, שלמה, ומרדכי הלפרין. "עוד על נסיעת רופא לתורנות מחוץ לתחום שבת" חוברת אסיא נט-ס, תשנ''ז, עמ' 201-202.
קסירר, שלמה. "עוד על נסיעת רופא לתורנות מחוץ לתחום שבת" ספר אסיא ט, עמ' 140-144.