נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי Kunin, Joshua

Kunin, Joshua. "Caring for the Terminally Ill: Halachic Approaches to Withholding and Withdrawing of Therapy" JME BOOK III, 2011, עמ' 313-325.
Kunin, Joshua. "Faith versus Medicine: Dilemmas in Jewish Law and Thought" JME BOOK III, 2011, עמ' 10-23.
Kunin, Joshua. "Faith versus Medicine: Dilemmas in Jewish Law and Thought" JME 5,2, 2006, עמ' 60-68.
Kunin, Joshua. "Faith versus Medicine: Dilemmas in Jewish Law and Thought" JME 5,2, 2006, עמ' 60-68.