נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Faith versus Medicine: Dilemmas in Jewish Law and Thought

Kunin, Joshua. "Faith versus Medicine: Dilemmas in Jewish Law and Thought" JME BOOK III, 2011, עמ' 10-23.