נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

איברים להשתלה מתורם חי – היבטים הלכתיים

הלפרין, מרדכי. "איברים להשתלה מתורם חי – היבטים הלכתיים" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 34-61.