נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

אמירת אמת לרופא

שפרן, יגאל. "אמירת אמת לרופא" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ח, עמ' 16-23.