נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בדיני מת וגברא קטילא

שכטר, צבי. "בדיני מת וגברא קטילא" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 119-137.