נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בדיקות בהריון

הרשקוביץ, בת שבע. "בדיקות בהריון" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 18-32.