נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

דין צום יוה"כ בזמן מגפת הקורונה

שקאני, אשר. "דין צום יוה"כ בזמן מגפת הקורונה" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 101-112.