נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי שקאני, אשר

שקאני, אשר. "דין צום יוה"כ בזמן מגפת הקורונה" חוברת אסיא קיז-קיח (קובץ הקורונה – גל ראשון), 2020, עמ' 101-112.
שקאני, אשר. "הופעת תסמיני קורונה במהלך התענית (מכתב)" חוברת אסיא קיז-קיח (קובץ הקורונה – גל ראשון), 2020, עמ' 96-97.
שקאני, אשר. "דימומים הקשורים בהתקן תוך רחמי" חוברת אסיא קג-קד, תשע"ז, עמ' 121-147.
שקאני, אשר. "מעמד חולה אנורקסיה ביום הכיפורים" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 97-100.
שקאני, אשר, ומרדכי הלפרין. "מתוך פרוייקט השו"ת הבינלאומי; ניסויים ברקמות; הורות אבות מרובים" חוברת אסיא צז-צח, תשע''ה, עמ' 212-213.
פרימר, זאב, ואחרים. "מכתבים למערכת: הטית חץ; משחות בשבת; תרונמת מח עצם; כתם בנטילת גלולות; הרגשה; בדיקות" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 196-220.
רוזנפלד, יקותיאל, ואחרים. "מכתבים למערכת: נידה, השתלמות; בדיקות סקר; שינוי מין; אמצעי מניעה; 'הרגשה' ווגיניזמוס" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 185-209.
שקאני, אשר. "האם אסיר נחשב כחולה שאין בו סכנה?" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 119-125.
שקאני, אשר. "עוד על היתר חילול שבת לצורך שהייה בבית החולים עם חולה שיש בו סכנה" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 141-147.
שקאני, אשר. "האם ההקלות שהקלו חז"ל לחולה שאין בו סכנה קיימות גם לגבי חבוש בבית האסורים" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 141-147.