נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

דיני ייחוד בטיפול פסיכותרפויטי

הלוי ספירו, משה. "דיני ייחוד בטיפול פסיכותרפויטי" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 32-39.