נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הופעת תסמיני קורונה במהלך התענית (מכתב)

שקאני, אשר. "הופעת תסמיני קורונה במהלך התענית (מכתב)" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 96-97.