נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הזקנה ביהדות

כהן, שאר ישוב. "הזקנה ביהדות" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 13-24.